ANTONIO VIVALDI / HANS VAN RIEZEN
LE QUATRO STAGIONI  DE VIER JAARGETIJDEN  THE FOUR SEASONS  DIE JAHRESZEITEN
PRIMAVERA  LENTE  SPRING  FRÜHLING
 ESTATE  ZOMER  SUMMER  SOMMER
AUTUNNO  HERFST  AUTUMN  HERBST
INVERNO  WINTER  WINTER  WINTER
 Lees eerst hier onder en click dan op een plaatje
Read underneath first and then click on a Picture
Lese zuerst hier unten und click dann auf einem Bild
In verband met de grote hoeveelheid beeld- en geluidsmateriaal wel even geduld hebben met inladen !
Due to the many pictures and soundfiles, you have to be patient. Pages start slow !
Wegen die vielen Bilder und Musiek haben Sie bitte ein bischen geduld.  Das laden dauert eine weile !!
Antonio Vivaldi was een Italiaanse componist die leefde van 1678 - 1741 in een periode die in de kunst wel wordt aangeduid als de Barok. Hij werd geboren in de beroemde stad Venetië.  Hij was priester en was een groot deel van zijn leven muziek- leraar aan een weeshuis voor meisjes. Aan zijn rode haar had hij de bijnaam "de Rode Priester" te danken. Hij was een meester op de viool en voerde vaak zijn eigen compo- sities uit. De Vier Jaargetijden is het bekendste van zijn meer dan 350  werken. 
Hij ontwikkelde het "concerto", een muziekstuk voor solo instrument en orkest om de virtuoze mogelijkheden te demonstreren van de viool, *waarvan het ontwerp in Italië net geperfectioneerd was. Zijn concerten werden een voorbeeld voor vele anderen. Zijn idee om instrumentale muziek te gebruiken om een geschreven tekst te illustreren was iets nieuws voor de Barok ( 1650 - 1750 ), maar zijn idee werd  later in de 19de eeuwse muziek door velen gebruikt en werd bekend onder de benaming Programma muziek **  In de Vier Jaargetijden schreef Vivaldi dichtregels boven bepaalde  passages in de vorm van sonnetten. (zie volgende blz.)
*....Tegenwoordig wordt bij de Vier Jaargetijden de viool nog wel eens vervangen door de dwarsfluit.
** Zie mijn Mussorgsky's "Schilderijententoonstelling" ,  Dukas'  "De Tovenaarsleerling", .
. . . . Prokofiev's "Peter en de Wolf"  en Saint Saens'   "Carnaval des Animaux".
Antonio Vivaldi  was an Italian music composer who lived from 1678 to 1741, a  period of art commonly known as the Baroque era. Vivaldi was born in the famous Italian city of Venice. He was a priest and was maestro di concerti or music master at a girls' school in Venice for most of his life. His red hair earned him the  nickname "The Red Priest." He was a master of the violin and often performed his own works  The Four Seasons are the most famous of Vivaldi's 350 concertos. He developed the concerto, a piece of music written for a solo instrument and orchestra, to show off the virtuoso possibilities of the violin whose design had just been perfected in Italy.*  His concertos were used as models by many others. The idea of using instrumental music to illustrate a text is uncommon in the music of the Baroque era , ( 1650-1750), but this idea was used extensively later in the 19th century music which came to be called Program Music.**In all of The Four Seasons Vivaldi wrote lines of text above particular passages (see next pages)
* Nowadays  The four seasons is much heard with the first vilolin replaced by flute.
**  See: Mussorgskys "Pictures at an Exhibition" ,  Dukas: "The sorcerors apprentice",
...............  Procofiefs "Peter and the Wolf"  and  Saint Saens "Carnaval des Animaux"
Antonio Vivaldi  war ein Italienischer komponist. Er lebte von 1678 bis 1741 in eine Kunstperiode die man gewönlich als Barok andeutet. Er ist gebohren in Venedig.  Da war er fast sein ganzes Leben Priester und Musikleher an eine Mädchenschule. Seine rote Haare besorgten ihm die Zuname "Der Rote Priester". Er war ein Meister auf die Geige und führte manchmal seine eigene Kompositionen auf. "Die Jahreszeiten" ist das berühmteste seiner  350 konzerte.  Er ist die "Erfinder" des "concertos", ein Musikestück komponiert für ein Soloinstrument und Orchester um die virtuosen Mögligkeiten der Geige zu demonstrieren wessem Konzept gerade in Italien perfektioniert war. *   Die Idee instrumentale Musik zu benutzen um tekste zu illustrieren war  noch unbekannt in die Barokperiode aber  seine Konzerte wurden  viele Komponisten des 19-ten Jahrhunderds zum Vorbild**
Zu  "Die Jahreszeiten"  schrieb Vivaldi 4 Sonetts über bestimmte Teile. ( Sehe die nächste Seiten)
*..Heutzutage hört nan Die Jahreszeiten oft mit Flüte statt Geige als Soloinstrument.
** Sehe Mussorgsky "Bilder einer Ausstellung" , Dukas "Der Zaubererlehrling" ,  Prokofief  "Peter.. . .. und der Wolf" und Saint Saens " Karnaval der Tiere".

ALL MIDI ON THIS SITE © GROTE SMURF MIDISOFT  (HANS VAN RIEZEN)
SEQUENSED ON YAMAHA PSS 590  AND  CONVERTED FOR  SOUNDBLASTER LIVE PLATINUM