"JARDIN DES TUILERIES"  PARIS
Aangezien ook dit schilderij van Hartmann verloren ging, plaats ik hier een aantal afbeeldingen van dit beroemde park uit verleden en heden. Het is in de loop van de tijd nogal eens veranderd. Zo stond er vroeger nog een prachtig paleis, maar dat brandde eind vorige eeuw af. De afbeeldingen kunnen toch een aardig idee geven van hoe het schilderij van Hartmann er uit gezien zou kunnen hebben.
Schilderij van de Amerikaanse schilder Jill Musser.
Het schilderij was gelinkt naar zijn homepage, maar die link is inmiddels verdwenen. Ik ga hem weer opzoeken.
Oude gravure van de Tuileriën
Rechts de Seine en op de achtergrond Het Louvre
Een prentbriefkaart van rond 1900
De Tuileriën nu. De zeilbootjes zijn te huur
Op de achtergrond van deze foto zou een paleis 
hebben moeten staan, maar dat brandde tot de 
grond toe af en is niet meer herbouwd.

Hier een hele oude foto van dat paleis, dat waar-
schijnlijk ook op Hartmann's schilderij stond. 
Hij schilderde immers graag gebouwen.
TERUG NAAR MUSSORGSKY