Verder glijdt de Moldau naar de St. Johanneswatervallen (V) welker maalstroom door een storm opgezweept wordt. De Moldau wordt hier tot in haar donkerste diepte omge- woeld. Het hele orkest  ( "tutti" staat er dan in de partituur ) neemt deel aan de strijd tegen deze stroomversnelling, zoals indertijd toen dit prachtige stukje natuur nog niet had plaatsgemaakt voor een stuwdam en het Stechowice stuwmeer en de houtvlotters hier al hun krachten moesten bundelen om deze
gevaarlijke wilde stroomver- snelling de baas te blijven. (zie rechts) In de muziek komt het gieren van de wind in combinatie met het beuken van de golven heel duidelijk naar voren.
Click met je rechter muisknop op het vlot hieronder en kies "view picture" om hem groter te zien. Click ook eens op het rechter plaatje voor een aantal historische foto's van houtvlotten en op het linkerplaatje voor oude foto's van die watervallen
De storm luwt langzamerhand. 
De muziek wordt rustig en de hoofdmelodie klinkt nu in een stralende majeur.  Majestueus is de Moldau-stroom (VI) en in deze kracht stroomt zij door naar Praag, waar zij wordt verwelkomd door het eeuwenoude Vysehrad , een 
enorme rotsvesting bij Praag 
.
click op het linkerplaatje voor wat meer achtergrond informatie over Vysehrad

In Praag is de Moldau het machtigst. Zij stroomt dwars door de stad met zijn tientallen paleizen, kerken en kathedralen onder een 7-tal bruggen door, waarvan de "Karlov Most" (Karels Brug) uit de 14de eeuw met zijn 30 standbeelden, kraampjes van kunstschilders en diverse artiesten een attractie op zich vormt. (zie foto's onder) Vandaar echter ijlt zij haar graf ( De Elbe) tegemoet. Toen Smetana, die in 1874 toen hij begon aan "De Moldau", al behoorlijk doof was, de laatste noten van de partituur genoteerd had schreef hij daarbij "Ik ben volledig doof". Hij heeft dit prachtige muziekstuk, behalve in zijn eigen hoofd, dus nooit gehoord en mijn "elektronische uitvoering" is hem dus ook bespaard gebleven.

(Click op de foto hier links onder voor uitgebreide informatie over Karlov Most)
. . 

. . 

LUISTER NAAR HET SLOT VAN DE MOLDAU
LUISTER EN KIJK EERST NOG EVEN NAAR DE 
VERSCHILLENDE MOTIEVEN VAN DE MOLDAU
EN GA DAN NAAR DE BEELDPARTITUUR
En daarna ga je vast nog even een invuloefeningetje doen op de laatste pagina