LESSUGGESTIES BIJ "DE  SCHILDERIJENTENTOONSTELLING"

1)VOORONDERSTELLING:
Aangezien de schilderijententoonstelling van Mussorgsky (of zo je wilt Ravel) nou niet bepaald een "gemakkelijk" stuk muziek is, ga ik er van uit, dat je met de klas al eerder aan "Muziekbeluisteren" deed. Zelf begin ik meestal heel voor de hand liggend met "Peter en de wolf", die ik zowel als CD heb, als op twee verschillende video's.(zie ook mijn interactieve Peter en de Wolf) Eén grappige tekenfilm en een bijzonder mooie (en humoristische) waarbij het verhaal wordt verteld door "Sting" en uitgebeeld door de poppen van "Spitting image", het bekende Engelse satirische programma. Daarnaast zijn zeer geschikt (met name om kennis te maken met de instrumenten van het Symfonie-orkest): "Picolo en Sakso" en natuurlijk Brittons "A Young persons guide to the Symphony Orchestra" Vervolgens "De Tovenaars- leerling",(Zie ook mijn interactieve Tovenaarsleerling) waarvan een bijzonder leuke versie staat op de video "Fantasia" van Walt Disney. Deze video bevat diverse klassieke stukken, die door Walt Disney op onnavolgbare wijze "verbeeld" zijn. 
Op deze manier leren de kinderen op een speelse manier naar klassieke muziek luisteren, deze te begrijpen en met name ook het gebruik van de diverse muziekinstrumenten. (Vogeltje: fluit of picolo, Olifant: Cello of bas, Wind en water: Harp of piano, enz) en daardoor wellicht ook waarderen en herkennen. Heel vaak krijg ik te horen, dat bepaalde muziek, die ik behandelde als achtergrondmuziek gebruikt wordt in een videospelletje, documentaire of film die de kinderen zagen.
N.B.!! Alle voornoemde muziekstukken, maar MET NAME DE SCHILDERIJENTENTOON- STELLING zijn uitermate geschikt als "warmmakertje" voor diverse leuke TEKENLESSEN en lessen DRAMATISCHE EXPRESSIE , terwijl deze lessen tevens de "muziekles" heel nadrukkelijk "ondersteunen" (Hierover straks meer)

TIP: Alle pagina's van mijn "Schilderijententoonstelling" kunnen zo uitgeprint worden (Ga naar "Bestand" en naar "Afdrukken") 
en kunnen als lesbrief worden vermenigvuldigd, maar met een beetje moeite maak je er met die "lesbrief"  en  onderstaande lessuggesties in je achterhoofd zelf iets veel mooiers van. ( Ik houd me aanbevolen voor reacties en bestellingen :-)

2) "LUISTEREN NAAR EEN SCHILDERIJ"
De tijd dat ik de Schilderijententoonstelling in één les in zijn totaliteit aan een klas kon "voorschotelen", waarbij de kinderen met uitleg vooraf en tussen de schilderijen in 3 kwartier lang geboeid zaten te luisteren, ligt helaas ver achter ons. Alles moet tegenwoordig in kleine flitsende "hapklare brokken" worden aangeboden, anders verdwijnt al gauw de aandacht van onze "consumptiemaatschappij-jeugd"
Ik doe het tegenwoordig dus als volgt:
Ik begin met het (zwaar geromantiseerde) verhaal over de twee bevriende kunstenaars Harmann en Mussorgsky te vertellen, om in de sfeer te komen (Zie: "Achtergrondinformatie over de Schilderijententoonstelling)
Daarna laat ik de "Promenade" horen en leg één van de schilderijen uit. Meestal begin ik met "Het oude Kasteel" omdat die "lekker in het gehoor ligt" Na een zo sfeervol mogelijke omschrijving (hoe geheimzinniger hoe mooier) laat ik dit stuk muziek één keer horen. (Al met al een les van een kwartiertje) Eventueel kan een tekenles hierop aansluiten (zie 3)
In de loop van de week, zet ik af en toe in een "verloren kwartiertje" de muziek nog een paar keer zachtjes op en laat ook diverse versies (piano, orkest, synthesizer) horen.(koop dus vooral mijn CD !!) Vergelijking van de diverse uitvoeringen kunnen tijdens een kringgesprekje plaatsvinden, waarbij de leerlingen meestal goed in staat zijn onder woorden te brengen , welke zij het mooist, of het spannendst het grappigst of het "knapst" vinden en waarom. (Meestal: Piano: "Het knapst", Orkestbewerking: "Het mooist", Synthesizer: "Het leukst/splannendst") 
Zo behandel ik elke week één schilderij ,waarbij steeds de "Promenade" het begin van de les vormt als "herkenningsmelodie", maar ook de reeds behandelde schilderijen weer even aan de orde komen. Dit kan na een paar keer heel goed in de vorm van een kleine "quiz", waarbij ik in een willekeurige volgorde fragmentjes laat horen en de leerlingen "raden" welk schilderij ze horen. Afhankelijk van het enthousiasme en de concentratie van je groep, zou het eigenlijk toch "na afloop" mogelijk moeten zijn één keer naar het totale muziekstuk 
(ca 35 minuten) te luisteren, waarbij het leuk is te merken hoe de promenade telkens de "overgang van het ene naar het volgende schilderij" weergeeft, maar soms ook "binnen een schilderij" terugkomt. Ter afsluiting zou nog een quiz kunnen volgen over alle schilderijen.
3) TEKENEN EN DRAMATISCHE EXPRESSIE
Heel geschikt voor een tekenles zijn: Het oude kasteel, De Ossenwagen, De Catacomben, Baba Yaga en The great Gate of Kiev.
Dit kan op 2 manieren: 
a) Uitgaande van muziekbeluisteren, kun je het schilderij van tevoren duidelijk en zo sfeervol mogelijk "omschrijven" Daarna (na één of twee keer luisteren) in een klassengesprekje de fantasie van de leerlingen laten spreken, waarna de kinderen de zo "opgeroepen fantasie" aan het papier toevertrouwen, terwijl de muziek zachtjes aanstaat.
Een "tentoonstelling" van de resultaten op het prikbord met de bijbehorende muziek doet het erg leuk.
KIJK HIERvoor een wel heel bijzondere uitvoering van zo'n tekenles door verstandelijk gehandicapten.
b) Andersom kan ook: Zonder enige voorbereiding en zonder de titel te noemen, één van de muziekstukken laten horen en de kinderen laten "tekenen wat ze in de muziek voelen" Wedden dat diverse leerlingen "" Het goed raadden"" ?!
De "Dansende kuikentjes" "De Gnoom" en "Baba Yaga" lenen zich prima om te worden "Uitgebeeld".
De leerkracht kan dat zelf doen, maar nog leuker is het een aantal leerlingen te laten bewegen. Zelf ben ik wel eens bang dat ik door mijn collega's in een dwangbuis zal worden afgevoerd als ik stoelen en tafels in de klas omverwerpend uitbeeld, dat ik door het donkere woud ren, achtervolgd door de hut op kippenpoten, of me als "Quasimodo-Gnomus"  kwijlend en vuistenschuddend probeer de stenengooiende dorpsjeugd van het lijf te houden en met name mijn uitbeelding van "De dansende kuikentjes" heeft de omzet van "halve haantjes" in de plaatselijke horeca doen verdubbelen. Bij sommige leerlingen duurt het een week, voor ze me weer een beetje voor vol aanzien, maar . . . HET MUZIEKSTUK VERGETEN ZE NOOIT MEER !!! 
Ook het schrijven van een "opstel"  bij één van de schilderijen kan een leuk resultaat opleveren en wel op 2 manieren:
a) Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk het schilderij dat jij voor je ziet als je naar de muziek luistert.
b) Verzin een spannend verhaal rond het schilderij en maak er tekeningen bij. (Het oude kasteel, (houtskool) de Gnoom en Baba Yaga lenen zich daar heel goed voor)  click hier om het opstel van Lisette te lezen (en daarna op de"BACK-toets" , daar dat opstel ook op een andere server staat zonder referentie naar deze pagina
4) INTERNETLESSEN
Mocht de school over meerdere computers beschikken, die via een netwerk toegang tot Internet hebben, zijn er de volgende mogelijkheden:
a) Gewoon mijn pagina's één voor één bekijken, lezen en beluisteren. 
Er is  echter één "maar" : De doorsnee geluidskaart (zèlfs de gangbare 128-bit kaart die meestal standaard wordt geïnstalleerd) "heeft geen verstand van midi" , zodat de muziek totaal niet tot zijn recht komt. Oplossing: Koop mijn CD !! (of een goede wavetable geluidskaart)
b) Een leuke internetopdracht zou kunnen zijn: Zoek op internet naar zaken die met de schilderijententoonstelling van Mussorgsky te maken hebben, zoals: muziek, afbeeldingen, levensbeschrijvingen en stuur je bevindingen (voor zover nog niet vermeld op deze pagina's) op naar de "dankbare auteur van deze pagina's" die met name erg blij zal zijn met afbeeldingen van schilderijen. Ik kon er namelijk niet meer vinden.
c) Over de "echte" heks BABA YAGA is ook het één en ander te vinden op internet (plaatjes, boeken, verhalen)dus een werkstukje over haar behoort tot de mogelijkheden. d) Misschien is het best interessant ze eens te laten uitzoeken wat voor muziek Mussorgsky verder nog maakte en ze als opdracht te geven: "Maak een "discografie" van alle composities van Mussorgsky en download zoveel mogelijk van deze muziek als midi file (Er is best veel te vinden) Heb je gelijk ook weer iets voor een volgende muziekles, want jij leent die muziek natuurlijk bij de "Biep"

IK HOUD ME STERK AANBEVOLEN VOOR OP-  EN AANMERKINGEN, AANVULLINGEN OF ZO MAAR EEN REACTIE,  ZOWEL OP DEZE "LESSUGGESTIES" ALS OP DE REST VAN DE PAGINA'S. MIJN EMAILADDRESS IS GEKOPPELD AAN MIJN FOTO OP DE LAATSTE PAGINA.

INGEZONDEN LESBRIEF MIDDENBOUW
TERUG NAAR DE LAATSTE BLADZIJDE
TERUG NAAR HET BEGIN