. . .. . .. . .
.   . . . . . .

,
. . . . .. .   . . . . . . . . .. . . 
OVER MUSSORGSKY'S
"NACHT OP DE KALE BERG"
Volgens de Russische folklore komen op "St. Jan's avond (23 juni) Tchernobog (Satan) en zijn heksen, tovenaars en kwade geesten bij elkaar op de Kale Berg ( de Triglav bij Kiew) voor een avondje pret maken..
24 juni is de geboortedag van Johannes de Doper. Volgens overlevering zou de avond ervoor er een van magie zijn. 
Op 23 juni viert men in Europa de "langste dag", bekend als de "midzomer avond" In verschillende landen wordt er de hele nacht om vreugdevuren gedanst.

Het verhaal "Sint Jans' avond" van Nikolay Gogol en de muziek "Totentanz" van Frans List vormden de inspiratiebron voor Mussorgsky's  muziekstuk "Nacht op de Kale Berg" 
Een paar korte aantekeningen stammen uit begin 1860 en Mussorgsky werkte er verscheidene keren aan tijdens zijn leven.

In een brief aan zijn vriend componist Rimsky Korsakov tekende Mussorgsky op dat hij "St. Jans' Nacht op de Kale Berg" voltooide op St'Jans'-avond, 23 juni 1867. Tot een uitvoering ervan scheen het echter maar niet te kunnen komen. Pas nà zijn dood  herzag en herorchestreerde Rimsky Korsakov Mussorgsky's schetsen in een kant en klaar muziekstuk dat in 1886 werd uitgevoerd.

Mussorgsky creëert in het begin een bovennatuurlijke atmosfeer met violen die in het bovenste register spelen, samen met de houtblazers, trombones en fagotten. Violen en klarinetten kondigen zachtjes het begin van de wilde pret aan, maar barsten al gauw uit in wildere waanzin als de gemoederen verhit raken. Voor een kort ogenblik wordt de opwinding ietwat beteugeld door de getemperde houtblazers en violen, totdat zij exploderen in een wilde losbandigheid. Een plotselinge pauze laat ons het geluid van kerkklokken horen. Gedenpte violen beschrijven de aftocht van de heksen en demonen en een klarinet kondigt het ochtendgloren aan.

Een paar foto's van de Triglav.
Is het een "Kale Berg" of niet ? 
Some pictures of Mount Triglav.
Isn't it a  "Bare mountain" ? 

NOTES AT MUSSORGSKY'S
"NIGHT ON BARE MOUNTAIN"
On St. John's Eve (June 23), according to Russian folklore, Tchernobog (Satan) and his witches, sorcerers, and evil spirits gather on Bare Mountain (Mt. Triglav, near Kiev) for a night of revelry.
June 24 is the feast day celebrating the birth of St. John the Baptist. In folklore, the night before is thought to be a time of magic. June 23 is the day Europe celebrates its summer solstice, known as Midsummer's Eve. The celebrations in several countries include bonfires and dances all night long.

The story "St. John's Eve" by Nikolai Gogol and the music "Totentanz" by Franz Liszt were the inspiration for Mussorgsky's tone poem "Night on Bare Mountain." Some brief sketches were begun in 1860, and Mussorgsky returned to the idea several times in his life.

In a letter to his friend composer Rimsky-Korsakov, Mussorgsky noted that he finished "St. John's Night on the Bare Mountain" on St. John's Eve, June 23, 1867. However, the proper vehicle for its presentation never arose. It wasn't until after his death that Rimsky-Korsakov revised and reorchestrated Mussorgsky's sketches into a finished work that was finally introduced in 1886.

Mussorgsky creates a supernatural atmosphere at the beginning with violins playing in the upper register, coupled with woodwinds, trombones and bassoons. Violins and clarinets softly herald the beginning of the wild revelry, but soon break into wilder frenzy as passions mount. For a brief time, the excitement subsides into a more subdued treatment by the woodwinds and strings until they explode with wild abandon. A sudden pause allows the sound of church bells to be heard. Muted violins describe the retreat of the witches and demons as a clarinet heralds the approach of dawn.

Back to Mussorgsky
Back to Danse Macabre
Back to Music page
..
Midifile "kaleberg.mid" © Grote Smurf Midisoft 2003 (Hans van Riezen )