Thinkquest Stinks

 
DE MAAT IS VOL
Ik had een paar uur of line aan mijn site gewerkt. Wat nieuw zaken ontwikkeld, een paar verbeteringetjes ingevoerd en dacht die toen ik klaar was te uploaden via FTP. Dat wilde maar niet lukken, dus ik mailde met deThinkquest helpdesk.
Toen ik na 3 dagen nog geen antwoord had en nog steeds niet kon FTP-en, nog maar eens een berichtje gestuurd.
Wéér geen antwoord. Toen 2 berichtjes gestuurd en de volgende dag 3. Géén antwoord. Toen, uiteindelijk na een week een kort berichtje (zonder antwoord op mijn vraag wat er aan de hand was) waarin gesteld werd dat mijn probleem was doorgegeven en dat er zo spoedig mogelijk iets aan zou gebeuren. Netjes een week gewacht en toen maar weer een emailtje er aan gewaagd. Je snapt het al: GÉÉN antwoord. Ik ben toen ELKE dag een emailtje meer gaan sturen (tot 7 toe)
en kreeg 5 dagen na mijn laatste 7 mailtjes een "pissig antwoord" Toen bleek dat het niet aan mij lag, maar dat NIEMAND kon FTP-en en ze vonden het onbegrijpelijk (na 3 weken géén fatsoenlijk antwoord) dat ik niet het geduld had kunnen opbrengen om rustig af te wachten tot alles weer in orde was en dat het geen stijl was om 7 emails te sturen.

"IS DAT NOU DE REDEN OM JE SITE WEG TE HALEN BIJ THINKQUEST?" hoor ik je al denken.
Nou nee.... er was iets aan vooraf gegaan in 2000. (Het jaar dat mijn site meedong naar de hoofdprijs van f100.000,- die nooit werd uitgekeerd)
Laat ik beginnen met een anecdote, die één van de andere deelnemers schreef:

Stel je voor: er zijn prijzen vastgesteld voor tenniswedstrijden op Wimbledon. Vele wedstrijden worden gespeeld en iemand behaalt de eerste plaats, tweede plaats, derde plaats enzovoort. Na afloop besluit de wedstrijdleiding om de prijzen flink te verlagen en de hoofdprijs niet uit te reiken. De redenen die gegeven worden zijn als volgt:
Het niveau van de spelers was (volgens de wedstrijdleiding) over het algemeen lager dan verwacht. Tevens vond de wedstrijdleiding de finale niet spannend genoeg. Ik ben erg benieuwd hoe het publiek en de spelers op het besluit van de wedstrijdleiding zouden reageren.

Volgens de jury van de Thinkquest wedstrijd is de hoofdprijs niet uitgereikt. 
Een simpel rekensommetje leert ons dat er veel meer prijzen niet zijn uitgereikt.
De hoofdprijs is verlaagd van 100.000 naar 25.000. De prijzen van elk van de vijf categorieën van Thinkquest voor de klas (Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs basisvorming, Voortgezet onderwijs tweede fase, Voortgezet onderwijs VMBO, incl. landbouwonderwijs, Beroepsonderwijs- en volwasseneneducatie) waren als volgt:
* 1e prijs fl. 50.000,- per team 
* 2e prijs fl. 25.000,- per team 
* 3e prijs fl. 15.000,- per team 
In plaats van de beloofde fl. 550.000 is uitgereikt fl. 110.000 (en enkele notebooks). Dit is een verschil van ruim 4 ton!

Wellicht zouden we blij moeten zijn met onze prijs van fl. 15.000. http://ontwikkel.thinkquest.nl/~kl031/
Tijdens en na de prijsuitreiking waren wij echter met stomheid geslagen door de beslissing van de jury en de reden waarom deze beslissing is genomen. 
Wij hadden al geweldige plannen voor de Thinkquest wedstrijd 2001. Wij waren (evenals dit jaar) van plan om weer een educatieve, technisch goed werkende, goed in het onderwijs passende website te maken voor en door leerlingen uit het basisonderwijs waarbij we de mogelijkheden van Internet zo goed mogelijk zouden gaan gebruiken. Ons enthousiasme is inmiddels, door de beslissing van de jury en door de negatieve aandacht in de pers, flink afgenomen. De indruk wordt gewekt dat alle teams "Thinkquest voor de klas" het bar slecht hebben gedaan. Dit vind ik een zware
belediging voor de teams die met goede educatieve website zijn gekomen. Gelukkig krijgen we wel zeer positieve reacties van onze doelgroep: leerkrachten en leerlingen uit het basisonderwijs. Dit zijn uiteraard de echte deskundigen.

Met vriendelijke groet,  (Ik heb de naam weggelaten)

DIT was maar één van de tientallen verontwaardigde reacties van diverse deelnemers, die door één van de teams werden verzameld en doorgestuurd naar Thinkquest.
Hier nog een aantal zinsneden uit overige protesten:Reactie 1
 .... Helemaal eens met jullie conclusie. Ook voor mij staat de vraag open of de vakjury didactische en toepassingswaarde heeft laten prevaleren en mijn conclusie is dat dit niet zo is. Natuurlijk is 'de winnende' site een mooie site, maar ook typisch een voorbeeld van een toepassing die door een gewone student/docent niet kan worden gerealiseerd ....


Reactie 6
...Maar de deceptie van de deelnemers was zichtbaar, en de hele zaak riekt
naar een ordinaire bezuiniging. In plaats van drie prijzen per categorie nu
maar één, dit soort wijzigingen kun je gewoon niet verantwoorden. ...


Reactie 7
...Ik ben het roerend met U eens. Er is door de vakjury totaal niet gekeken naar het gebruik dat van inzendingen kan worden gemaakt. Ook ik voelde de zelfde frustratie als U. Ik heb in mijn eentje een didactisch lesprogramma geschreven voor docenten en leerlingen (kl054). Mes premiers pas sur Internet. Ook zonder toeters en bellen, gewoon in FP2000, zonder frames, zodat de leerlingen heel snel kunnen schakelen tussen de onderdelen. Mijn werk voldeed aan de bedoelingen van de prijsvraag: speciale aandacht voor talenonderwijs en chatten. Mijn inzending fungeerde al als Kring bij Kennisnet. Gratis op te halen lesmateriaal Frans! Waar krijg je dat nog meer? 


Reactie 12
...Ik vind het teleurstellend dat de vakjury zich heeft opgesteld als een beginnende internetter en is gevallen voor de 'gelikte' sites. Zeker gezien het feit dat uit criteria die vooraf zijn opgesteld bleek dat didactische kwaliteit belangrijk werd gevonden. Voor volgend jaar raad ik de vakjury aan huiswerk te maken van hun onderwijskundige visie op internetsites. Ga nadenken over de didactische waarde van internetsites, is dat de vorm, de innovatieve snufjes, de leukjes of is het de intrinsieke meerwaarde die een site aan het onderwijs kan geven. Met andere woorden, welke site zal regelmatig door leerlingen/studenten worden gebruikt in het kader van het onderwijs. Misschien is het zinvol over een jaar een onderzoekje te houden en te kijken welke sites nog bestaan, hoe vaak en door wie ze worden gebruikt en of ze nog worden bijgewerkt en uitgebreid. Dit is zeker een goede indicatie voor de didactische meerwaarde. 
Wellicht dat de jury dan meer beoordeelt op de bruikbaarheid van internet in het onderwijs. Bovendien blijft nog de vraag wie die 500 personen zijn geweest die alle sites hebben bezocht en een selectie daarvan hebben gemaakt voor de vakjury. Met zo'n bedrag aan prijzengeld lijkt het zinvol dat de vakjury alle sites bekijkt en beoordeelt....
 

Hieronder die van mezelf:

Reactie 11

Beste "T&L Christiaan Huygens Barneveld" en eventuele andere lezers, 
Bravo!! Duidelijke taal !! 

Zelf heb ik mij voorgenomen mijn "benedenmaatse pagina" ( http://ontwikkel.thinkquest.nl/~kl007/ ) bij de eerste gelegenheid van de server van Thinkquest te verwijderen, daar ik me er kennenlijk voor moet schamen :-) 
Tevens zal ik de organisatie mededelen "where to put" het abonnement op de KIJK. 
WAT DENKEN ZE WEL!! Ons ruim f 500.000,- voorhouden en dan het zaakje afdoen met "onder de maat" en de hoofdprijs van F100.000 en de eerste prijs van f 50.000 gewoon niet uitkeren met een beledigend "kulverhaal" als excuus ?! En waar bleven de "sponsors" met hun extra prijzen ??? En waar bleef de "publieksprijs"??? 
Met de fraaie tas met reclamemateriaal maakte ik vast iemand in de trein Hilversum-Utrecht erg blij !! "LOL" 
Ik heb geen arrogante blaaskaak op een podium in Hilversum nodig, die mij vertelt dat mijn door gemiddeld 80 man per dag bezochte en door muziekdocenten (hoezo "vak-jury" ??) veelgeprezen interactieve muziek site, waar ik zo'n 3000 uur in stak "beneden de maat" is ! 
Ik weet dat ik een goed produkt neerzette, dat voldeed aan alle mij bekende kriteria als "interactief" , toepasbaar in het onderwijs, enz, waar een breed publiek van 8 tot 80 uren kan ronddwalen. 
Goed: Hier en daar zit ik wellicht "op het randje" wat betreft "copyright" (Disney) en achteraf had ik beter in 800 x 600 kunnen werken i.p.v. 1024 x 768, maar "onder de maat" ???? 
Ik zou daarover graag inzage in het juryrapport willen hebben. Ging het nou om "de techniek", of om de "bruikbaarheid" ???? Ging het nou om de "vorm" of om de "inhoud" ????? 
"Onmiddellijk bruikbaar in de klas". heet het op de Homepage Muzikale opvoeding Katholieke Hogeschool Mechelen: 
"Beneden de maat" heette het op het podium van "MES" 
Ik heb het sterke vermoeden dat de "vakjury" mijn site niet eens onder ogen kreeg daar één richtlijn voor de jury, waarover ik diverse malen vruchteloos vragen stelde mij de das omdeed: Een team bestaande uit meerdere leden krijgt 10 punten extra" Aangezien ik alles zelf maakte/aanpaste gingen die punten al sowieso mijn neus voorbij. 
Elke logica aan deze regel ontging mij reeds, doch zeker na de "fraaie toespraak" van de voorzitter van de jury, die nogmaals onderstreepte dat je een goede pagina NIET in je eentje kunt maken. 
ALS hij daar al gelijk in heeft, is het volslagen onlogisch een "eigenwijs" die dat tòch doet extra te straffen door hem ook nog 10 punten minder te geven, aangezien hij kennelijk al met een "handicap" begon. Toch ?? 
Zo, ook als niemand dit leest, lucht het toch lekker op !! 
Hans van Riezen "TEAM" kl007 

Ook de volgende is van mijn hand:

Reactie 15  (Tevens "open brief" aan Thinkquest zelf.)

Beste "Thinkquester" 
(citaat): ThinkQuest Nederland speelt geen rol in de jurering en legt zich bij het jury-oordeel neer. 
Over de uitslag kan daarom niet met ThinkQuest Nederland worden gecorrespondeerd. 
Maar. . . Thinkquest Nederland speelde wèl een rol in de MANIER van jureren (richtlijnen) en in de samenstelling van de jury en had wèl de "eindverantwoordelijkheid" en had nooit mogen toestaan dat de voorzitter van de jury een 40-tal "hardwerkende collega's" zo keihard, smakeloos en TEN ONRECHTE "te kakken zette" tijdens de finale. Dit was echt ver beneden peil !!
Mijn kritiek
Gaat het nou om de vorm, of om de inhoud ?? 
Ik ben van oordeel dat mijn site ( bijna 80 MB !!) slechts door een "vakjury" en dan nog liefst een van muziekdocenten, beoordeeld kan worden en NIET door een team van "goedwillende internetters met een aantal richtlijnen die vnl. gericht zijn op de "technische beoordeling" van de site aan de hand van richtlijnen die duidelijk minder aandacht besteedden aan de "inhoud" en "vakdidactische" kant van de zaak, dan aan flitsende "flash effectjes" en andere technische hoogstandjes. 
Ik stuurde mail over mijn site naar ruim 200 "vakdocenten muziek" op en kreeg alleen maar zeer lovende kritieken uit deze hoek. Mijn site "stikt" van de lesbrieven en aanwijzingen voor het gebruik en alleen het serieus lezen daarvan moet een gemiddeld jurylid al menig uurtje gekost hebben en van de 10 juryleden die mijn site beoordeelden hoeven er maar 3 deze aanwijzingen niet opgevolgd te hebben, om mijn site niet tot de "beste 10" te laten doordringen. 
Ik schets deze 3 juryleden even: 
Op een Pentium-S computertje met een analoog 56K modem, een 14 inch monitortje met een schermresolutie van 800 x 600 en een goedkoop geluidskaartje met InternetExplorer op "splitscreen" zonder "Java" en met de "verkeerde muziek-plugin" (allemaal zaken die ik uitlegde in mijn "lees dit eerst pagina") mijn site een half uurtje bekenen en toen de moed opgegeven. 
Ordeel van dit jurylid: "Te traag". "Slechte kwaliteit muziek". "Diverse zaken doen het niet". "De pagina's komen niet goed in beeld" enz. 
( Ik geef toe: "Een wat overtrokken negatief beeld van de jury" maar even voor de duidelijkheid) 
Sorry, maar ik maakte mijn pagina's voor de "huidige tijd" (Kabel, (heeft volgens Kennisnet nog dít jaar elke school) Pentium, (minstens)128 geluidskaart, Netscape 4.x of IE 4.x, met alle benodigde plug ins ) en dus voor een jury die minstens aan deze configuratie voldoet en niet voor "ome Jan" die op een 486 computertje zonder geluidskaart zit te surfen en ziet dat hij zich kan opgeven als jurylid bij Thinkquest om een vijftal pagina's te beoordelen, waar hij ( in totaal) zo'n vijf uur voor uit moet trekken ( Aldus indertijd jullie "oproep" op de Thinkquest pagina) (Als je mijn site alleen in 5 uur helemaal goed kunt bekijken, vind ik je knap!!) 
Zelfs op de demonstratie tijdens de finale waren op diverse computers de meest voor de hand liggende plug ins voor beeld en geluid en Java-applets NIET geïnstalleerd, zaten er geen geluidsboxen of koptelefoons bij en stonden de prachtige 17 inch monitoren op 800 x 600 en 256 kleuren ingesteld en zag ik alleen maar Internet Explorer !!! 
Bij mij op school krijg ik mijn site (als ik de nodige instellingen volgens mijn eigen aanwijzingen verander en de site eerst even "vluchtig bekijk, zodat alles in de "Cache" staat) zelfs op een 486 computertje nog redelijk aan de praat. 
3) Ik was er van overtuigd, mede alle andere sites bekeken te hebben en de reacties van mijn "doelgroep" gelezen te hebben, dat ik in de prijzen zou vallen, als het al niet de hoofdprijs was. 
Pedagogisch, didactisch en inhoudelijk is er geen speld tussen te krijgen en voor de "technische zaken" die wat minder soepel liggen, droeg ik diverse oplossingen aan. Ik voldeed in hoge mate aan: "bruikbaarheid in het onderwijs" "interactief" "gedifferentieerd" "lesbrieven en handleidingen voor de leerkracht", gebruikte zelfgemaakte muziek (zowel midi als MP3 als Wav) en zelfs filmpjes, legde kruisverbanden (onderlinge links) aan tussen de verschillende onderdelen en zorgde voor een linkpagina "naar buiten", kortom maakte de meest uitgebreide site van alle deelnemers, voor de grootste (breedste) doelgroep. Zo is de winnende pagina (hoe knap gevonden en uitgewerkt ook) hooguit voor een paar honderd studenten bruikbaar en nuttig en kan die van mij door jong en oud gebruikt worden, kortom: Ik was zeker van de hoofdprijs. 
Kijk: dat ik nou deze "zelfoverschatting" maakte komt volledig voor mijn eigen rekening, maar om nou een arrogante blaaskaak die mijn pagina hoogstwaarschijnlijk niet eens zag, te horen zeggen dat mijn pagina , samen met nog een 40-tal "onder de maat" is, schiet me toch echt (en ik was niet de enige) in het verkeerde keelgat !!! Zo wens ik niet "te kakken worden gezet" en ik eis rectificatie van deze uitspraak, is het niet door de vakjury zelf, dan op zijn minst door "jullie" ! 
Dit had nooit mogen gebeuren en àls het al waar is, had dat heel anders gebracht kunnen en moeten worden. Wij zijn geen snotapen, die hun "huiswerk onvoldoende gemaakt hebben", maar stuk voor stuk "mensen uit het veld" die achter hun produkt staan en daar maanden (ik zo'n 3000 uur) aan hebben gesleuteld en hem door tientallen "deskundigen" hebben laten doorlichten, alvorens hem in te zenden !!! 
Tot zover mijn kritiek op het je "verschuilen" achter "Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd" van de organisatie van Thinkquest. 
En nu heb ik nog een aanbeveling voor jullie: 
Volgend jaar ALLEEN EEN VAKJURY !! die alle sites bekijkt !! 
Muziekpagina's worden beoordeeld door muziekdocenten, Natuurkundige pagina's door natuurkunde docenten, Geschiedenis sites door Geschiedenis docenten, enz (mensen uit de "doelgroep" dus, zie de klacht hieronder van de mensen van de firma Mectecc, die volkomen gelijk hebben !!!) en die (omdat je best ook naar de "techniek" mag kijken) worden bijgestaan door mensen met verstand van "multimedia" 
Hans van Riezen ("team kl007") 

Ik klaagde ook persoonlijk bij Thinkquest en kreeg na lang aandringen de volgende puntjes uit het juryrapport onder ogen:

- Site kost veel downloadtijd. Verder heel leuk en leerzaam. Uitbouwen en verbeteren!
- bedenk dat het merendeel van de gebruikers achter een 15"beeldscherm zit!
- Zonder meer origineel. Lay-out (start scherm) is wel druk!
- Let op het aantal graphics, verbinding wordt erg traag en onoverzichtelijk
- Hoog ik-gehalte. Doe eens wat aan samenwerking. Mooie site
- Idee is erg leuk. Uitvoering kan veel beter (minder rommelig): vraag een professional!
- De inhoud van sommige lopende teksten kunnen echt niet. Wat een partij reclame zeg.
- Kan uitgroeien tot een volwaardige interactieve leeromgeving.
- boeiend! maar beetje te wild; te veel van alles; audio buttons aan, site weg !!!
Met vriendelijke groeten,
(een overuren draaiende) Helpdesk van ThinkQuest Nederland

Ik gaf ze de volgende reactie:

Reactie 21

Beste Helpdesk, 
Bedankt voor het uitgebreide antwoord en de ontetwijfeld goede bedoelingen met de bemoedigende woorden hieronder. Ik neem toch nog even de moeite om die (enkele opmerkingen van diverse juryleden) nog even te "analyseren" , daar ze (naast bemoedigend) vooral bevestigen wat ik hiervoor opmerkte over het "functioneren" van die jury en over de "richtlijnen" voor die jury. 
Mijn commentaar bij elk jurylid is in het rood
ThinkQuest Helpdesk wrote: 
Ik geef je alvast de opmerkingen van enkele juryleden mee die ze bij hun 
beoordelingen in de voorronde en de tweede ronde gemaakt hebben nav het 
zien van jouw site. De meeste opmerkingen vind ik bemoedigend. Misschien 
heb je daar alvast iets aan: 

- Site kost veel downloadtijd. Verder heel leuk en leerzaam. Uitbouwen en verbeteren! 
Als het goed is zijn alle scholen voor het einde van dit jaar aangesloten op "Kennisnet", DUS op de kabel. Probleem opgelost dus. Dat mijn site traag is en waarom en wat daar aan te doen is ("Tips voor meer snelheid") deed ik uitgebreid uit de doeken in "Lees dit eerst". Las dit jurylid dat ???
- bedenk dat het merendeel van de gebruikers achter een 15"beeldscherm zit! 
Ja. . . en wellicht ook op een 486 computer met Windows 3.1 !! Zo lust ik er nog een paar !! Maar goed, dan kun je nog steeds (zoals ik  diverse malen aangeef) je scherm op 1024x768 zetten. Ook bij de "finale" stoorde het mij dat al die prachtige dure 17 inch schermen stonden ingesteld op 800 x 600 en sommige op 256 kleuren en de meeste zelfs zonder de benodigde plug ins voor beeld en geluid en niet in staat Java applets weer te geven èn zonder geluidskaart en/of boxen dan wel koptelefoons. Daar is ècht over nagedacht ??!! 
Al eens geprobeerd "Programma-Matrix" van het APS te bekijken op een "doorsnee Pentiumpje" ?? 
Lukt niet hè ? Dat landelijk op 5 CD-roms verspreide programma heeft de nodige "minimale systeem eisen" Nou MIJN site ook !! Moeten we ons richten op het verleden of op de toekomst?!
- Zonder meer origineel. Lay-out (start scherm) is wel druk! 
Okay, bedankt! De site is natuurlijk vooral bedoeld voor kinderen. Wel eens een "rustig" startscherm van een televisieprogramma voor kinderen gezien ? ("LOL") Kinderen willen "toeters en bellen" en die krijgen ze bij mij. Een volwassene zal dat storen, maar mijn "doelgroep" zeker niet !!
- Let op het aantal graphics, verbinding wordt erg traag en onoverzichtelijk 
In mijn "Over deze website" legde ik uitgebreid uit voor wie de site bedoeld is en waarom ik koos voor "veel bewegende plaatjes" en daarnaast zie mijn opmerkingen bij het eerste jurylid. Las ook dit jurylid mijn "lees dit eerst" niet en bekeek hij mijn site met een 56 K modempje, net de verkeerde schermresolutie/browser/plug in terwijl de kabel in de toekomst de praktijk zal zijn?! Jammer !!
- Hoog ik-gehalte. Doe eens wat aan samenwerking. Mooie site 
Zeg je toch ook tegen Vivaldi of Prokofiev niet ?? Ik bedacht en maakte de site. Ik werd al gestraft met 10 punten minder dan een team van 3 man (zie de richtlijnen voor de jury) en krijg nu bovendien nog een standje dat ik het "alleen" deed. Dat is dubbelop lijkt me !!
- Idee is erg leuk. Uitvoering kan veel beter (minder rommelig): vraag een professional! 
Bekeek dit jurylid mijn "rommelige" site volgens de aanwijzingen die ik erbij gaf, of beschikte hij slechts over Internetexplorer die pagina's in een "split screen schermpje" laat zien, dat slechts de helft van zijn 14 inch monitortje vulde met ook nog eens de verkeerde schermresolutie?! In dat geval wordt het een rommeltje inderdaad. Ik leg omstandig uit in mijn "Lees dit eerst", waarom ik graag wil dat mijn site wordt bekeken op "volledig scherm" en liefst bij 1024x768. Las je dat niet en/of had je daar geen zin in, wat doe je dan in een jury ?! Mijn site wèrd namelijk bekeken door 10-tallen "professionals" uit mijn doelgroep (muziekdocenten) en die schreven (naast opbouwende kritiek) toch voornamelijk positieve dingen over mijn muzieksite.
- De inhoud van sommige lopende teksten kunnen echt niet. Wat een partij reclame zeg. 
Hier iemand die zich duidelijk vreselijk stoorde aan mijn "Over deze website", waarin ik op verzoek van Thinkquest zelf uiteraard mijn best doe om mijn site te "verkopen". Van iemand die zich daaraan zodanig stoort, dat hij dergelijke opmerkingen maakt, kan ik niet verwachten dat hij vervolgens mijn site "objectief" bekeek. Ik maakte bij hem/haar bij voorbaat geen schijn van kans !!
- boeiend! maar beetje te wild; te veel van alles; audio buttons aan, site weg !!! 
Over "audio buttons aan, site weg !!!" had ik het uitgebreid in mijn "Lees dit eerst" !! Ook dit jurylid las deze pagina niet en valt dus wat mij betreft af als serieus te nemen jurylid !! Mijn site IS nou eenmaal een muzieksite èn interactief en daarbij behoren buttons. Gebruik je een "foute plug in" (legde ik uit) dan wordt de muziek geopend op een nieuwe pagina en dat is NIET de bedoeling. Gebruik dus de standaard midi-plug in van Netscape of InternetExplorer, die dat niet doen (legde ik uit, maar werd wéér niet gelezen) Jammer !!

Kortom: Dit waren 8 van de 16 juryleden die mijn pagina bekeken en ze vallen alle 8 door de mand. 
Ze namen NIET de moeite de "gebruiksaanwijzing" te lezen en/of op te volgen en begrepen duidelijk niet voor wie en "hoe" mijn site bedoeld is. Mijn site van 80 MB was één van de 5 (?) sites die een jurylid 
(volgens de organisatie) in 3 à 5 uur tijd kon jureren. Ik ben benieuwd hoeveel van deze juryleden de tijd en moeite namen mijn "trage site" echt helemaal door te spitten, als ze al niet eens de moeite namen ( terwijl ik daar haast om smeekte) om "Over deze website" en "Lees dit eerst" te lezen. 
Ik herhaal dus mijn standpunt dat slechts een VAKJURY waarin naast "internetdeskundigen" in elk geval een aantal Muziek(vak)docenten zitten, in staat is mijn site te beoordelen. Wat er nu gebeurd is, is een "farce". Dit geldt overigens voor al die andere "beneden de maat-sites": De jury dient te bestaan uit vakmensen uit de DOELGROEP en niet uit goedwillende amateurs !! 

Met vriendelijke groeten terug, van een zich nog steeds door de voorzitter van de "vak"-jury als "snotaap die zijn huiswerk niet goed deed" behandeld voelende "Grote Smurf". 

Als je tot hier gelezen hebt, ben je een volhoudertje en je bent pas op de helft !! SLOT VOLGT, kom dus over een weekje nog eens terug voor het hele verhaal. dan zal ik o.a. 1 voor 1 de beoordelingscriteria van de jury noemen en mijn site eens zelf langs die lineaal leggen.

Thinkquest Stinks 
 
 
 

TERUG