. . . . .
"FOSSIELEN"
Camille Saint Saens
Midi by Grote Smurf

. . . 
De gebruikte instrumenten zijn: 2 piano's , de strijkinstrumenten en de xylofoon (zie foto hierboven)
Fossielen zijn versteende overblijfselen van mensen, dieren en planten uit een ver verleden.
Saint-Saens was erg bewonderd om zijn "Danse Macabre", tot vervelens toe, Hoe gemakkelijk zou 
zo'n beroemd iemand niet kunnen denken dat "hij er is" en daardoor veranderen in zo'n fossiel.
Hij herhaalt hier het wijsje uit "Danse Macabre", waarmee de Dood de skeletten tot dansen uitnodigt.
Het wordt nu echter gespeeld op de xylofoon en dat klinkt een beetje als het "rammelen van de botten"
van de dansende skeletten en net zo "versteend" als fossielen. Als je goed luistert hoor je misschien ook
"Altijd is Kortjakje ziek" er nog tussendoor. In dit stuk steekt hij dus eigenlijk de draak met zichzelf.